In the academic year 2012/13 we have prepared for our students a number of lectures that will be given by the best foreign and Slovenian professors and professionals from research institutions, companies and other organizations and will acquaint us with knowledge and experiences in the field of international business, law, administration, social and humanistic sciences.

1

Dr. Jennifer Radbourne

Deakin University, Australia

Medkulturno komuniciranje in pogajanja/Intercultural communication and negotiations

2

Dr. Donata Vianelli

Universita degli studi di Trieste, Italia

Oglaševanje storitev v Italiji/Advertising services in Italy

3

Dr. Lawrence Hewick

Hewick Research Inc. Canada

Možnosti mednarodnega poslovanja s Kanado/Possibilities of international business with Canada

4

Dr. Gernot Mödritscher

Universität Klagenfurt, Austria

Strateški menedžment v avstrijskih podjetjih/Strategic management in Austrian companies

5

Dr. Ursula Liebhart

Universität Klagenfurt, Austria

Problemi menedžmenta človeških virov v mednarodnih podjetjih/Problems of HRM in international companies

6

Doc. dr. Saša Drezgić

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Javni budžet in računovodstvo, Javno-zasebno partnerstvo/Public budget and accounting, Public-private partnership

7

Dr. Jürgen Gedinat

Free University of Bolzano, Italia

Politika okolja, trajnostnega razvoja in korporativne družbene odgovornosti/Politics of environment, sustainable development and corporate social responsibility

8

Mag. Vesna Vodopivec

NLB Ljubljana

Menedžment človeških virov v praksi banke/HRM in bank practice

9

Linda Kosmyryck

British Council

Angleščina v EU projektih/English in EU projects

10

Dr. Stanko Blatnik

Ipak Inštitut Velenje

Pomen izobraževanja za razvoj poslovne etike/Importance of education for development of business ethics

 

 
Dr. Jennifer Radbourne: Cross Cultural Communication and Negotiation

When does ‘yes’ mean ‘no’? In some cultures, nodding the head (in India) or using the literal translation of the word for ‘yes’ (‘hai’ in Japan), have an entirely different meaning from the Western or European ‘yes’. In our ‘global village’ we must be able to understand and communicate effectively with people from other cultures. No matter where you live now, there is every possibility you will travel, live or work in another country and another culture. This course at IBS will provide you with the knowledge, skills and strategies to be an effective communicator in the global business environment.

 
Dr. Donata Vianelli: Marketing communication in the Italian market

At the end of the fifth-century B.C, the Sophists Hippias and Antiphon support the concept of cosmopolitanism when they abandon the prejudiced and unresolved distinctions between the Greeks and barbarians, recognizing that beyond the differences between their cultures, human beings share the same essence that makes them part of a single common unit: the universe and the cosmos. But after thousands of years, in an increasing context of globalization, when it comes to communication it is still difficult to say that differences don’t exist. Country of origin, local culture, symbols and values are only some examples of factors that make the difference when a company is willing to develop an effective communication strategy. Even if the country is Italy and the psychic distance with other European countries is low, local adaptation is often necessary. And what about services? From insurance to banking and tourism, intangibility makes communication extremely challenging and makes you understand that a deep knowledge of the Italian communication system is required.

 
Dr. Lawrence Hewick: ‘Possibilities of Business Cooperation with Canada

Why would Slovenians want to establish business cooperation with Canada? Here are some possible reasons but they are only the typical global propaganda found on the web pages of most countries of the developed world.

  • The Economist Intelligence Unit considers Canada the best country in the G-7 in which to do business over the next five years.
  • Companies operating in Canada can count on fast, reliable access to North American and global markets.
  • In the past five years, Canada concluded free-trade agreements with eight countries; negotiations are underway with 50 other countries and regions, including the European Union and India.
  • Forbes magazine considers Canada the best place in the world for businesses to grow and create jobs.
  • For the fourth consecutive year, the World Economic Forum rates Canada’s banking system as the world’s soundest.
  • The International Monetary Fund and the Organization for Economic Cooperation and Development both forecast that Canada will remain among the leaders of the world’s major economies through at least 2013.

But is every attempt at doing business with Canada a success? What can go wrong? How can these mistakes be avoided? How did other Slovenes manage to succeed? How can you reduce risk by partnering with Canadian firms?

 
Mag. Vesna Vodopivec: Kako pomembno je znanje
There are no translations available.

Vsak dan spoznavam, kako pomembno je znanje, še bolj pa obnavljanje le-tega. Študijska leta so mi ostala v prijetnem spominu, tako zelo, da še vedno študiram in izpolnjujem svoj življenjski cilj, doktorat. Spominjam se, da mi je bilo, in še vedno je, najbolj zanimivo na predavanjih, ko se praksa sreča s teorijo, zato svojim študentom poskušam posredovati kar največ primerov iz prakse, jih stimulirati k samostojnemu razmišljanju in iskanju novih rešitev. Da je znanje tako zanimivo, gre predvsem pripisati dejstvu, da osvojeno znanje tvori novo, še večje znanje. Če ga znamo uporabiti pri delu in življenju na splošno, smo z njim dosegli pravzaprav vse. Svoje znanje sem pridobila v formalnem šolanju, ga dogradila skozi delovne izkušnje, predvsem ko sem bila zaposlena v multinacionalnem podjetju in sedaj, v največji slovenski banki. Študentom posredujem svoje izkušnje, v kombinaciji s teorijo in se še naprej učim, velikokrat tudi od vas, študentov. Znanje mi je odprlo čudovito kariero, pridobila sem veliko mednarodnih izkušenj in se vrnila v slovenski gospodarski prostor. Trenutno sem direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in pri svojem delu dajem največji poudarek prav temu, izobraževanju in razvoju vsakega posameznika.