Metode poučevanja in učenja

Profesorji pri poučevanju zagotavljajo visoko kakovost izobraževanja, ki temelji na vrednotah visoke šole in na strokovnem poznavanju področja dela. Odnosi med profesorji in študenti ter sodelovanje s partnerji potekajo na osnovi odgovornosti, odprtega komuniciranja, razvijanja pozitivnega vzdušja na šoli ter delitve strokovnih znanj.

Metode poučevanja so zlasti: predavanja, uvajanje v delovno okolje (gostujoči profesorji, obiski podjetij), aktivno poučevanje (različne naloge v okviru kontaktnih ur), vaje (poslovni načrt, tržna raziskava, razvojne delavnice itd.), seminarske vaje, študij primerov itd. Spodbujamo študij, pri katerem študenti niso odvisni le od predavanj, pač pa prevzemajo odgovornost za lastno učenje s pomočjo knjižničnega gradiva in drugih virov.

Posebno pozornost namenjamo poučevanju tujih jezikov, pri katerih študenti razvijajo znanje z aktivnim sodelovanjem v prijaznem okolju.

Del predavanj izvajajo tuji profesorji v angleškem jeziku, kar še dodatno omogoča boljše poznavanje mednarodnega poslovanja, pa tudi znanje angleškega jezika.

 

Prilagojenost programa študentom ob delu

Program se izvaja kot izredni študij, zato je število kontaktnih ur nekoliko skrajšano, število ur individualnega dela pa povečano.

Študentom omogočamo fleksibilen študij, pri katerem se predmeti izvajajo v modulih, tako da študent posluša samo en predmet, opravi izpit iz tega predmeta, potem pa začne z naslednjim.

Naši predmeti so primerni za študente s kakršnokoli izobrazbeno osnovo V. stopnje.

Za tiste, ki dvomijo v svoje sposobnosti (čeprav je ta dvom popolnoma neupravičen), imamo možnost, da študenti najprej opravijo višjo šolo, potem pa nadaljujejo študij na visoki.

Obstajajo tudi možnosti, da študenti opravijo visoko šolo v hitrejšem tempu, tako da delajo tudi med počitnicami.

 

Plagiarizem

Goljufanje pri izpitih je prepovedano. Prav tako ni dovoljeno prepisovanje iz vaj, nalog, diplomskih nalog in drugih materialov brez navajanja virov.