Potek študija na daljavo

Študij na daljavo pomeni, da boste:

  • večkrat prebrali učna gradiva, poiskali določene zadeve na internetu
  • delali zapiske
  • delali naloge (eseje, raziskave itd.) ter izpite
  • izvajali praktično delo v službi ali doma
  • uporabljali osebni računalnik
  • se udeleževali začetnih srečanj
  • po potrebi komunicirali z učiteljem in z vodjo izobraževanja na daljavo.

Glavna učna gradiva boste dobili v elektronski obliki na spletni strani šole že takoj na začetku predmeta. Sproti pa boste prejemali dodatke h gradivu, prosojnice, članke itd.

Zelo pomembno je, da pri študiju delate zapiske: zapisujete glavne misli in dejstva, ki jih boste uporabili pri končnem izpitu. Zapiske delate že pri branju, pa tudi potem, ko se pripravljate na izpit. Zapiske delate ali v zvezek, na kartice, v računalnik, z označevalnikom v učno gradivo, pišete na učno gradivo, podčrtujete tekste.

Čeprav študirate na daljavo, se lahko kadarkoli udeležite predavanj. Nekaj je namreč, za kar so študenti na daljavo oropani: prijetnih, družabnih stikov s sošolci, ko skupaj razpravljajo o strokovnih in drugih problemih. Če morete, se udeležite vsaj predavanj prvega predmeta, tako da najdete skupino študentov, ki vam je všeč in potem z njimi vzdržujete stike po elektronski pošti.