Omejitev vpisa

V primeru večjega vpisa od razpisanih vpisnih mest se sprejme sklep o omejitvi vpisa. Kandidati so izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni oziroma poklicni maturi ali zaključnem izpitu (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (40% točk).