MEDNARODNO POSLOVANJE V TUJI IN DOMAČI PRAKSI

V študijskem letu 2012/13 smo s pomočjo Evropske unije pripravili delavnico MEDNARODNO POSLOVANJE V DOMAČI IN TUJI PRAKSI - večje število predavanj vrhunskih tujih in domačih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz raziskovalnih organizacij, gospodarskih družb in drugih ustanov, ki nam bodo posredovali znanja in izkušnje na področju mednarodnega poslovanja, prava, uprave, družbenih ved in humanistike.

1

Dr. Jennifer Radbourne

Deakin University, Australia

Medkulturno komuniciranje in pogajanja/Intercultural communication and negotiations

2

Dr. Donata Vianelli

Universita degli studi di Trieste, Italia

Oglaševanje storitev v Italiji/Advertising services in Italy

3

Dr. Lawrence Hewick

Hewick Research Inc. Canada

Možnosti mednarodnega poslovanja s Kanado/Possibilities of international business with Canada

4

Dr. Gernot Mödritscher

Universität Klagenfurt, Austria

Strateški menedžment v avstrijskih podjetjih/Strategic management in Austrian companies

5

Dr. Ursula Liebhart

Universität Klagenfurt, Austria

Problemi menedžmenta človeških virov v mednarodnih podjetjih/Problems of HRM in international companies

6

Doc. dr. Saša Drezgić

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Javni budžet in računovodstvo, Javno-zasebno partnerstvo/Public budget and accounting, Public-private partnership

7

Dr. Jürgen Gedinat

Free University of Bolzano, Italia

Politika okolja, trajnostnega razvoja in korporativne družbene odgovornosti/Politics of environment, sustainable development and corporate social responsibility

8

Mag. Vesna Vodopivec

NLB Ljubljana

Menedžment človeških virov v praksi banke/HRM in bank practice

9

Linda Kosmyryck

British Council

Angleščina v EU projektih/English in EU projects

10

Dr. Stanko Blatnik

Ipak Inštitut Velenje

Pomen izobraževanja za razvoj poslovne etike/Importance of education for development of business ethics

 
Dr. Jennifer Radbourne: Medkulturno komuniciranje in pogajanja

Kdaj “da” pomeni “ne”? V nekaterih kulturah ima lahko kimanje z glavo (v Indiji) ali uporaba knjižnega prevoda besede “da” (v japonščini “hai”) popolnoma drug pomen kot zahodni ali evropski „da“. V globalni vasi moramo biti sposobni razumeti in efektivno komunicirati s ljudmi iz drugih kultur. Ne glede na to, kje živite zdaj, je vedno možnost, da boste potovali, živeli ali delali v drugi državi in drugi kulturi. Predavanja na IBS vam bodo posredovala znanje, veščine in strategije, da boste lahko učinkovito komunicirali v globalnem poslovnem okolju.

 
Dr. Donata Vianelli: Marketinško komuniciranje na italijanskem trgu

Na koncu petega stoletja pred našim štetjem sta sofista Hipij in Antifon podpirala koncept kozmopolitanstva, ko sta prekinila s predsodki in nerazrešenimi razlikami med Grki in barbari in priznala, da človeška bitja delijo isto bistvo, ki jih združuje v skupno enoto: univerzum in kozmos. Vendar je po tisoč letih v čedalje bolj globalnem okolju še vedno težko reči, da ni razlik pri komunikaciji. Država, iz katere prihajamo, lokalna kultura, simboli in vrednote so samo nekaj primerov dejavnikov, ki naredijo razliko, ko je podjetje pripravljeno razviti učinkovito strategijo komuniciranja. Čeprav gre za Italijo in je psihična distance z drugimi evropskimi državami majhna, je pogosto potrebna prilagoditev. In kaj naj rečemo o storitvah? Od zavarovanja do bančništva in turizma, je komunikacija zaradi neoprijemljivosti polna izzivov in da človeku vedeti, da je potreben globok vpogled v italijanski sistem komunikacije.

 
Dr. Lawrence Hewick: ‘Možnosti poslovnega sodelovanja s Kanado

Zakaj naj bi Slovenci poslovno sodelovali s Kanado? Tu je samo nekaj razlogov, ki jih lahko najdemo na spletnih straneh večine razvitih držav:

  • The Economist Intelligence Unit smatra Kanado za najboljšo državo v G-7, v katerem naj bi poslovali v naslednjih 7 letih.
  • Podjetja, ki delujejo v Kanadi, lahko računajo na hiter, zanesljiv dostop do severno ameriških in globalnih trgov.
  • V preteklih petih letih je Kanada sklenila pogodbe o prosti trgovini z osmimi državami, pogajanja pa tečejo s 50 drugimi državami in regijami, vključno Evropsko unijo in Indijo.
  • Forbes magazine ima Kanado za najboljše mesto na svetu za rast poslovanja in nastajanje novih delovnih mest.
  • The World Economic Forum že četrto leto zapored ocenjuje kanadski bančni sistem kot najbolj zdrav na svetu.
  • The International Monetary Fund in the Organization for Economic Cooperation and Development napovedujeta, da bo Kanada ostala med voditelji svetovnih večjih ekonomij vsaj do vključno leta 2013.

Ali je vsak poskus poslovanja s Kanado uspešen? Kaj gre lahko narobe? Kako se izogniti napakam? Kako so uspeli drugi Slovenci? Kako lahko zmanjšamo tveganja pri partnerstvih s kanadskimi firmami?

 
Mag. Vesna Vodopivec: Kako pomembno je znanje

Vsak dan spoznavam, kako pomembno je znanje, še bolj pa obnavljanje le-tega. Študijska leta so mi ostala v prijetnem spominu, tako zelo, da še vedno študiram in izpolnjujem svoj življenjski cilj, doktorat. Spominjam se, da mi je bilo, in še vedno je, najbolj zanimivo na predavanjih, ko se praksa sreča s teorijo, zato svojim študentom poskušam posredovati kar največ primerov iz prakse, jih stimulirati k samostojnemu razmišljanju in iskanju novih rešitev. Da je znanje tako zanimivo, gre predvsem pripisati dejstvu, da osvojeno znanje tvori novo, še večje znanje. Če ga znamo uporabiti pri delu in življenju na splošno, smo z njim dosegli pravzaprav vse. Svoje znanje sem pridobila v formalnem šolanju, ga dogradila skozi delovne izkušnje, predvsem ko sem bila zaposlena v multinacionalnem podjetju in sedaj, v največji slovenski banki. Študentom posredujem svoje izkušnje, v kombinaciji s teorijo in se še naprej učim, velikokrat tudi od vas, študentov. Znanje mi je odprlo čudovito kariero, pridobila sem veliko mednarodnih izkušenj in se vrnila v slovenski gospodarski prostor. Trenutno sem direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in pri svojem delu dajem največji poudarek prav temu, izobraževanju in razvoju vsakega posameznika.