top of page

IBS Ljubljana - Zaposlitev

Prosto delovno mesto VISOKOŠOLSKI UČITELJ - m/ž

Roka za oddajo prija: 13. 6. 2024

 

Objavi se prosto delovno mesto: visokošolski učitelj

 

Stopnja izobrazbe: najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja); 

 

Zahtevane delovne izkušnje: ni zahtevano

 

Tarifni razred: VII

 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

 

Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (50%, 20 ur/teden)

 

Opis delovnih nalog:

 • Opravlja neposredno, posredno pedagoško, znanstveno raziskovalno, umetniško, strokovno, projektno in drugo delo.

 • Organizira aktivnosti iz prejšnje alineje.

 • Sodeluje pri oblikovanju učnih načrtov, posodabljanju učnih načrtov za predmetna področja in prilagaja študijske programe in njihove izvedbe zahtevam razvoja stroke.

 • Koordinira in nadzira dela ostalih izvajalcev predmetov (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev).

 • Usmerja raziskovalno delo in študijske aktivnosti študentov, izvaja mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog, magisterijev.

 • Se aktivno udejstvuje na znanstveno-raziskovalnem področju, proučuje in razvija koncepte, teorije in metode ter prenaša rezultate znanstveno-raziskovalnega dela v študijski proces.

 • Sodeluje pri aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (habilitacije, nostrifikacije, strokovne ekspertize idr.).

 • Izvaja ukrepe za varno in zdravo delo delavcev in študentov, ustrezno poučuje osebe, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, seznanja z uporabo osebne varovalne opreme in drugimi varnostnimi ukrepi pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega dela.

 • Sodeluje s podjetji in drugimi organizacijami pri izvajanju pedagoškega, raziskovalnega in projektnega dela.

 • Se udeležuje konferenc in drugih poslovnih dogodkov.

 • Opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje po nalogu dekana.

 • Izvaja projekte znanstvenega in raziskovalnega dela.

 • Sodeluje pri oblikovanju raziskovalnih programov.

 • Strokovno sodeluje z naročniki raziskovalnih nalog in projektov.

 • Pripravlja poročila in elaborate o raziskavah ter projektih.

 • Spremlja in usklajuje raziskovalno ter projektno delo skladno s pogodbami o financiranju.

 • Sodeluje v delovnih in stalnih komisijah organov.

 • Nadomešča sodelavce in nadrejenega v njegovi odsotnosti (po pooblastilu).

 • Sodeluje pri letni in drugih inventurah.

 • Opravlja druga sorodna dela po nalogu nadrejenih.

 

Vozniško dovoljenje: voz. izpit kat. B

 

Znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

 

Računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje

 

Drugo: veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor/višji predavatelj/predavatelj

 

Predvideni začetek:  od 1. 7. 2024

 

Vabimo vas, da pisno ponudbo s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj, ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete do 13. 6. 2024 na elektronski naslov: info@ibs.si

Zaposlitev na IBS Lubljana ponuja:​

 • prijetno in spodbudno okolje.

 • možnost osebnega in kariernega razvoja.

 • možnost izobraževanja in usposabljanja.

Get in Touch

bottom of page