top of page
Modern Architecture

Naša vizija

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana bo sodobna, odprta visoka šola, ki bo razvijala na študente osredotočeno učenje. IBS si bo prizadevala doseči visoko kakovost pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela, nenehno bo izboljševala izobrazbeno in akademsko strukturo zaposlenih in znanja diplomantov, razvijala inovativne in mednarodno primerljive študijske in raziskovalne programe ter mednarodno sodelovanje tako na področju izobraževanja kot raziskovanja. IBS Mednarodna poslovna šola bo prilagajala pedagoške in znanstvene vsebine potrebam gospodarstva in negospodarstva.

Wooden Chess Pieces

Naša strategija

Za delovanje IBS Ljubljana so ključne sledeče strateške usmeritve, ki kažejo prihodnjo razvojno naravnanost IBS Ljubljana:

  1. Kakovostno izvajanje in razvoj izobraževalne dejavnosti

  2. Širitev mednarodnega sodelovanja in povezovanja (internacionalizacija)

  3. Krepitev projektne in znanstveno raziskovalne dejavnosti

  4. Zagotavljanje kakovosti in prizadevanja za odličnost

  5. Trajnostno poslovanje

Dodiplomski študijski program
1. bolonjska stopnja

Dodiplomski študijski program Mednarodno poslovanje traja tri leta. študenti pridobijo 180 ECTS z zaključenim študijem. Študij obsega predmete izbranih modulov in diplomsko delo.

 

Dodiplomski študijski program Mednarodno poslovanje je namenjen izobraževanju praktično usmerjenih poslovnih strokovnjakov, ki dobro poznajo ustrezna znanja iz mednarodnega poslovanja in se znajo sporazumevati v dveh in/ali treh tujih jezikih. Študenti razvijajo tudi znanja o trajnostnem poslovanju, etiki, javni upravi in odgovornem odnosu do sodobnih problemov družbe in okolja.
 

Osnovni cilj programa Mednarodno poslovanje je seznaniti študente s strokovnimi in vodstvenimi nalogami v različnih organizacijah, predvsem v podjetjih in ustanovah, ki so vključene v mednarodno sodelovanje. Študenti poleg osnovnih strokovno-teoretičnih znanj s področja poslovnih ved pridobijo tudi praktična znanja za delo v mednarodnem poslovanju ter razvijejo kompetence za samostojno načrtovanje, organizacijo, izvajanje in spremljanje dela, tekoče sporazumevanje v tujih jezikih, za trajnostni razvoj in za delo v javnosti. sektor.

 

Za podrobnosti programa in ECTS nas kontaktirajte!

Magistrski študijski program
2. bolonjska stopnja

Magistrski študijski program Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj traja dve leti. Študenti pridobijo 120 ECTS z zaključenim študijem. Študij obsega predmete izbranih modulov in magistrsko delo.

 

Po opravljenih vseh obveznostih študent pridobi naziv mag. Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj.

Magistrski študijski program Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj je bil ustvarjen za diplomante različnih programov, ki se soočajo s problemi trajnostnega razvoja kot elementa odločanja v poslovnem svetu. Glavni cilj magistrskega študija Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni opravljati strokovne in vodstvene naloge v različnih organizacijskih sistemih, predvsem v podjetjih, v javnem sektorju in v drugih institucijah, ki so vključene v mednarodno sodelovanje. Študenti poleg osnovnih strokovno-teoretičnih znanj s poslovnega področja pridobijo tudi specifična znanja, potrebna za delo v mednarodnem poslovanju in razvijejo kompetence za razumevanje trajnostnega razvoja kot priložnosti za boljše delo.

 

Za podrobnosti programa in ECTS nas kontaktirajte!

Glasilo IBS
E-dnevnik

E-revija IBS Newsletter je namenjena slovenskim in tujim znanstvenikom, raziskovalcem, specialistom, študentom in strokovnjakom s področij mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, tujih jezikov in javne uprave. Najpomembnejši del IBS Newsletterja je objava recenziranih znanstvenih, raziskovalnih, strokovnih in poljudnih člankov, ki obravnavajo teme, kot so mednarodno poslovanje, trajnostni razvoj, organizacija, pravo, okoljska ekonomija in politika, marketing, raziskovalne metode, menedžment, družbena odgovornost podjetij in drugo. teme.

bottom of page