top of page
IMG_1769.jpeg

Dodiplomski in podiplomski študijski program

IBS svoje poslanstvo izpolnjuje na ravni programa prve, dodiplomske in na ravni programa druge, magistrske bolonjske stopnje.

 

Dodiplomski študijski program Mednarodno poslovanje traja tri leta. Študenti pridobijo 180 ECTS z zaključenim študijem.

Študij obsega predmete izbranih modulov in diplomsko delo.

Magistrski študijski program Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj traja dve leti. Študenti pridobijo 120 ECTS z zaključenim študijem.

Študij obsega predmete izbranih modulov in magistrsko delo.

Za podrobnosti o posameznem študijskem programu, ECTS točkah in morebitnem priznavanju predhodnih študijskih programov, nas kontaktirajte!

Tretji prijavni rok: od 20. junija 2024 do 20. avgusta 2024 na portalu eVŠ. 

 

Prijavo za vpis na študij lahko oddate v razpisnem roku, prek portala eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/

bottom of page